ZLU02 Absolut Negro / Absolut Luxe Negro

Home> Tiles> Lumina> ZLU02 Absolut Negro / Absolut Luxe Negro

ZLU02 Absolut Negro (Non Rectified) - 33.3 x 66.6 cm

ZLU02 Absolut Luxe Negro (Rectified) - 32 x 65.3 cm